Particuliere tuinen

In 2015 is men begonnen met de aanleg van een paar tuinen, die de moeite waard zijn eens te bekijken. Nu in 2016 is men al aardig op weg. In Alblasserdam (Molenwaard), aan de Kinderdijk, ontstaat een tuin gericht op het landschap, waarbij dicht aan huis de gezelligheid en romantiek niet mag ontbreken. Een mooie uitdaging met een mooi resultaat. In de gemeente Laren, midden in een natuurlijke setting, heeft men een bestaande woning afgebroken en een nieuwe gerealiseerd. Parallel aan de bouw is men ook begonnen met de aanleg van de tuin, zodat bij oplevering men van de tuin kan genieten. Om het buitengevoel en de integratie in de bosrijke omgeving, zoveel mogelijk tot uitdrukking te laten komen, heeft men ervoor gekozen om zoveel mogelijk ‘volwassen’ plantmateriaal te gebruiken. Ook hier mag men van een geslaagd resultaat spreken.

Inpassing volkstuinen en varkens scharrelweide

In het kader van “Beleef de Linies” is door de gemeente Doesburg gevraagd of de VVID bereid is de locatie Hoge Linie te verlaten en op een andere plaats in Doesburg een ander tuincomplex in gebruik te nemen. Het bestuur van de VVID stelt voor om het nieuwe tuinpark te realiseren op het bestaande weiland naast zwembad Den Helder en de museumtuin ’t Olde Ras aan de Drempterdijk. Bijkomend voordeel is dat er een samenwerking kan ontstaan tussen museumtuin en volkstuindersvereniging. Bijvoorbeeld het samen gebruiken van duurdere of grote apparatuur voor het beheer van de terreinen. Omdat beide locaties veel raakvlakken hebben, verwacht het bestuur dat ook uitwisseling van vrijwilligers zal gaan plaatsvinden.
Verder wordt er ook gekeken of in het aangewezen gebied een scharrelweide voor varkens ingebracht kan worden. Volgens ons ontstaat hier een mooie combinatie die elkaar goed kunnen versterken op meerdere vlakken.

Begraafplaats Engweg Putten


 

Begraafplaats Engweg is verdeeld in 2 delen (noord en zuid). Beide zijn voorzien van assen en liggen gedraaid t.o.v. elkaar. Een eenvoudige ingreep, door het inbrengen of verlengen van één van de assen over het andere deel, maakt de twee afzonderlijke delen tot één geheel. Tevens ontbreekt er een centrale plek met zitmogelijkheid. Er is een brede en grote centrale opgang, maar een ‘hart’ ontbreekt. Een reconstructie van de entree van het zuidelijke deel is nodig om de beide afzonderlijke delen te koppelen. Met het inbrengen van een nieuwe as, ontstaat er de mogelijkheid een eindpunt te creëren.

Omdat de bestaande beplanting geen toekomstperspectief heeft wordt er rigoureus ingegrepen. Alle beplantingen, met uitzondering van de hagen, worden verwijderd en zal er nieuwe beplanting worden ingebracht. Men heeft gekozen voor nieuwe zware beplantingen zodat er direct een ‘volwassen’ beleving wordt gecreëerd. Ook met de toepassing van vaste planten wordt een nieuw concept ingebracht. Er is gekozen voor een plantenmengsel die zelfregulerend is, waarbij de planten met 1 seizoen de bodem ‘gesloten’ heeft en de groei van ongewenste planten beperkt blijft.

Nieuwe situatie